MILJÖ OCH KVALITET

Miljöarbete

På Braås Åkeri satsar vi på att ha en modern fordonsflotta. Vi får på så sätt tillgång till den senaste tekniken för minskade emmisioner. Idag har vi enbart fordon med Euro 6 och Euro 5 motorer, vilka är både bränsleeffektiva och med extremt låga utsläpp.

Genom en omfattande transportplanering kan vi dessutom reducera transportarbetet och därmed också utsläppen av farliga emmisioner. Vi har en kontinuerlig uppföljning av bränsleförbrukningen, där varje enskild chaufför månadsvis får en personlig rapport. En ökande andel av de transporter vi utför sker dessutom med miljövänlig järnväg.

HCT projektet

Braås Åkeri deltar förnärvarande med 2 fordon i det s.k HCT projektet (High Capacity Transport). En grus bil med högsta tillåtna bruttovikt på 80 ton, transporterar året runt sand till Benders anläggning i Edsvära samt en flisbil med bruttovikt 70 ton. Syftet med projektet är att se vilken miljöbesparing som kan uppnås genom att öka det tillåtna lastvikten. Mer information om Braås Åkeris 80 tons HCT projekt hittar du på http://mag.volvotrucks.com/sv-se/sweden/article/?art=4064&ref=1.

Kvalitet

Vårt motto är att alltid hålla vad vi lovat. Tack vare våra utomordentligt kompetenta transportledare och erfarna chaufförer kan vi alltid lösa transporterna på bästa sätt, så att du som kund skall bli nöjd. Vi sätter ett värde på att snabbt hitta transportlösningen för dig som kund, som är konstnadseffektiva och med högkvalité. Vi lägger stor vikt vid att hålla våra leveranstider. Rutiner och kontinuerlig utbildning av all personal är alltid prioriterad.